صفر تا ۱۰۰ ترجمه ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

همانطور که می دانید ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  تشکیل شده از افراد و عناصری که در امر ترجمه ایفای نقش می کنند.  مراحلی که در ادامه ارائه میگردد صرفا شامل مواردی است که مستقیماَ با روند ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  مرتبط است. کارهای مختلف در چند مرحله انجام  می شود. کلیه مواردی که فهرست­وار ارائه میگردند به صورت بالقوه برای هرموقعیت از ترجمه در ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  قابل اجراست اما زمانی که یک مترجم خاص و یک ویراستار خاص ترجمه خاصی را برای مشتری خاصی انجام دهند همه این موارد ضرورتاَ قابل اجرا نیستند.

 ۱-نحوه ارائه کار برای ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

کارفرما مطالبی را که نیاز به ترجمه (ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم ) آن است به موسسه یا شخص مترجم ارائه می دهد، این مطالب ممکن است از طرف او یا از منابع دیگری دریافت شود.

 ۲- انجام ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

کارفرما درخواست ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  را به مترچم یا موسسه ارائه می دهد. سپس با مدیر موسسه با نیروهای خود به عنوان مثال: مترجمان و ویراستاران، که از قبل مشخص شده و یا نیروی تازه کار و استخدام شده، برای انجام ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم تماس می گیرد.

 ۳-برنامه ریزی، آماده سازی، طراحی و سازماندهی کار

آماده سازی ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  شامل تهیه مواردی از قبیل متن مبدا، مطالب مرتبط با آن، منابع کمکی مترجم، و نیز هر گونه منبع اضافی که احتمال می رود به مترجم یا ویراستار کمک کند را می شود.

۴- آماده سازی ترجمه

  • در دسترس قرار گرفتن منابع اصلی
  • بررسی‌ متن مبدا
  • دستیابی به دانش و اطلاعات مورد نیاز
  • تنظیم مطالب خام

۵-انتقال / ترجمه

مترجم متن را ترجمه می‌‌کند. در طی‌ مرحله انتقال، کارفرما و ویراستار جانشین کارفرما، اطلاعات مورد نیاز مترجم را به تدارکات و پشتیبانی مورد انتظار وی خواهد داد.

 ۶- کنترل کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  و به روز رسانی

کنترل ‌کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  در درجه اول، توسط خود مترجم انجام می شود و پس از آن ویراستار، کارفرما، این کار را برعهده می گیرند. در این راستا پنج اصل باید رعایت گردد:

۷- اتمام ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم و نهایی سازی

کارفرما ، مترجم و ویراستار، هر کدام بعد از اتمام بررسی ها، در زمینه پردازش ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم عملیات نهایی را برای نهایی سازی انجام می دهند:

مرور کامل ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  که بعضی مواقع به آن مرور پیش از کار  گفته می شود و جهت ثبت نکات مهم  و نقص های پردازش برای پیشرفت و مراجع بعدی می باشد.

۸-بایگانی ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم جهت استفاده در موارد آتی

در این بخش تمامی منابع و مطالب استفاده شده ثبت و ضبط خواهد شد. این موارد شامل متن ترجمه و متن مبدا نیز می شود.

۹- پیگیری ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم نهایی

در ادامه به برخی مسئولیت های ترجمان سنتر  در رابطه با محصول نهایی ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم نهایی اشاره می کنیم:

  • چاپ یا انتشار ترجمه ها
  • داشتن فتوکپی، یا پرینت، یا تکمیل محصول در وب سایت یا تالیف آن و …
  • دانش نشر محصول یا ترجمه در قسمت مربوطه. سند کاغذی، سی دی، فیلم و … .
  • نگهداری نسخه تحویل داده شده از سند ترجمه شده یا نشر آن بین مصرف کنندگان نهایی مربوطه.
  • تضمین پیگیری مناسب در مورد سند ترجمه شده (با بازدید مصرف کنندگان، اجتماع عموم، و … .)

چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن