خدمات ترجمه مقاله ترجمان سنتر

خدمات ترجمه مقاله با کیفیت بالا با پشتیبانی از ویرایش مقاله

  ترجمه مقاله آکادمیک

اگر نسخ خطی خود را به زبان انگلیسی نوشته اید و نگران این هستید که ایده های شما در ترجمه فارسی به انگلیسی از بین برود، نگران نباشید! ما یک تیم ۱۵۰ نفره متخصص و مترجم در حوزه ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی داریم که ما  آنها را به دقت برای ترجمه دقیق مقاله انتخاب کرده ایم. ما می توانیم به شما کمک کنیم که مقالات خود را به صورت دقیق به انگلیسی ترجمه کنید.

خدمات ترجمه ما به انواع ترجمه اسناد تجاری، شامل دستورالعمل های کاربر،  ترجمه وب سایت، گزارش های مالی، و اظهارات شخصی، ترجمه فارسی به انگلیسی کتاب، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله،  ترجمه متن، ، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم و غیره می پردازد. با این حال، آنچه ما در آن تخصص داریم خدمات ترجمه مقاله،  ترجمه متن، ، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم و ترجمه دانشجویی است. ما دارای گروهی از کارشناسان جهت استخراج مقاله از پایان نامه، ترجمه چکیده پایان نامه،  مشاوره مقاله پژوهشی، مشاوره مقاله ISI ، مشاوره مقاله ISC، و یا پوستر کنفرانس هستیم و میتوانیم هر موضوعی را از پزشکی، علوم انسانی، علوم فیزیکی، مهندسی، کسب و کار و امور مالی یا علوم انسانی بگیریم. مقالاتی که ما از آن حمایت کرده ایم، در مجلات معتبر انگلیسی زبان، مانند Nature و IEEE ، ISI و ISC منتشر شده است. در ترجمان سنتر،  ترجمه اسناد تجاری را به زبان های دیگر نیز انجام می دهیم. ما همچنین ترجمه معکوس، یعنی ترجمه از انگلیسی به فارسی مقاله و هر مورد دیگری را قبول می کنیم.

فرایندهای کیفیت مرکزی ترجمه مقاله،  ترجمه متن، ، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

در اینجا چگونگی کیفیت ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله و ترجمه فارسی به انگلیسی کتاب را تضمین می کنیم. در مرحله ترجمه، یک مترجم واجد شرایط با تجربه موضوع خاص، یک ترجمه دقیق را انجام می دهد و در مرحله ویرایش، یک ویرایشگر حرفه ای با دانش قوی و مهارت های زبان برتر، یک ویرایش بی عیب و نقص را انجام می دهد. برای اطمینان از کیفیت ۱۰۰٪، مراحل ترجمه و ویرایش دارای مراحل بازبینی هستند: بازبین های دوزبانه نسخه کپی شده را قبل از فرستادن آن برای ویرایش  بررسی می کنند و یک بازبین ارشد نسخه کپی ویرایش شده  از ترجمه مقاله و یا  ترجمه کتاب را قبل از ارسال فایل های نهایی بررسی می کند. این فرایند چهار مرحله ای حتی برای خدمات ترجمه زبان ما برای محتوای غیر آکادمیک نیز اعمال می شود.

فرآیند ترجمه چهار مرحله ای

فرایندهای کیفیت ما اطمینان می دهد که شما می توانید نسخه ی خطی خود را به یک مجله زبان انگلیسی با اعتماد به نفس ارسال کنید.

ترجمه

یک مترجم حرفه ای با تجربه در موضوع شما، مقاله شما را با تمرکز بر اصطلاحات فنی و مقررات موضوعی منطقه به زبان انگلیسی ترجمه می کند،.

بازبینی دوزبانه

کارشناس دو زبانه با دقت ترجمه را بررسی می کند و تضمین می کند که معنای اصلی شما منتقل شده است.

ویرایش زبان

یک ویرایشگر با سابقه و متخصص، نسخه کپی شده را بررسی می کند.

بررسی نهایی

یک بازبین ارشد بررسی نهایی را انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که قبل از فرستادن فایل های نهایی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله یا ترجمه کتاب برای انتشار آماده شده است.

تضمین کیفیت

در ترجمان سنتر۹۹.۹٪ کافی نیست ما قصد داریم اطمینان حاصل کنیم که هر مشتری در هر تعامل ۱۰۰٪ راضی است. ما با شما کار می کنیم تا زمانی که کاملا از سرویس  ترجمه ما رضایت داشته باشید.

چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن