ترجمه فیلم مستند «چشمان بیدار» با رویکرد عدم استفاده از محصولات تراریخته و ارگانیک از شبکه افق سه شنبه ۱ آبان روی آنتن رفت.

این ترجمه فیلم مستند در حوزه پدافند غیرعامل است که در این ترجمه با هدف آگاه سازی مردم جهان به یکی از مهمترین مباحث امنیت ملی در هر کشور پرداخته شده است، در این ترجمه فیلم مستند به موضوعی که شاید به مسائل معمولی و حتی پیش پا افتاده ای مربوط باشد پرداخته شده است ولی همین مسائل در هنگام بروز فجایع طبیعی یا خطرات دیگر، آنقدر اهمیت می یابند که کسی به فکرش هم خطور نمی کند.
این ترجمه فیلم مستند حول موضوع مواد تراریخته و مضررات آن تولید شده است، این ترجمه فیلم به مدل ساختمان‌سازی و اهمیت آن، تلفن‌های هوشمند و غیره پرداخته است.
نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی این ترجمه فیلم بر عهده عباس لاجوردی بوده است. «چشمان بیدار» با سرمایه گذاری سازمان پدافند غیرعامل در ۹ قسمت ۳۰ دقیقه ای آماده پخش شده و قرار است از یکشنبه ۲۹ مهر هر روز ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن برود.
در قسمت سوم این ترجمه فیلم مستند به استفاده گسترده از محصولات تراریخته و تفاوت آنها با محصولات ارگانی اشاره شده است.
از نکات قابل توجه در مورد این مجموعه آن است که تصویربرداری قسمت های مختلف در کشورهایی چون روسیه، فرانسه، سوئیس، سوریه و ایران انجام شده است.

چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن