تکنیک های ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم

تکنیک های ترجمه مستقیم

مقدمه

به عنوان شخصی که بیش از ۱۵ سال است به طور حرفه ای کار ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم را انجام می دهم،  هر روز با چالشی جدید روبرو هستم و دائم در حال تدوین استراتژیهای برای  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم هستم. به همین دلیل است که مصمم  شدم لیستی گسترده از تکنیک های  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم را در اختیار علاقندان  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم قرار دهم.

تکنیک های ترجمه مستقیم زمانی استفاده می شود که عناصر ساختاری و مفهومی زبان مبدأ بتوانند به زبان مقصد منتقل شوند. تکنیک های ترجمه مستقیم عبارتند از:

  • قرض گرفتن
  • Calque
  • ترجمه ادبی

قرض گرفتن

قرض گرفتن، به معنی قرض گرفتن کلمات به طور مستقیم از یک زبان به داخل دیگری بدون ترجمه است. بسیاری از کلمات انگلیسی به زبانهای دیگر “قرض گرفته شده” هستند؛ مثلا در انگلیسی کلماتی چون abbatoire، café، passé و résumé از فرانسه قرض گرفته شده اند؛  همچنین hamburger and kindergarten از زبان آلمان قرض گرفته شده اند.

در ترجمه مقاله و ترجمه کتاب کلمات غالبا زمانی که  قرض گرفته شده باشند به صورت ایتالیک چاپ می شوند.

Calque

یک Calque یا ترجمه قرضی عبارتی است  که از یک زبان دیگر قرض گرفته شده است و به صورت زبان ادبی کلمه برای کلمه ترجمه شده است. شما اغلب آنها را در زمینه های تخصصی یا بین المللی مانند تضمین کیفیت مشاهده می کنید مثلا aseguramiento de calidad از انگلیسی گرفته شده است. یک calque ناموفق می تواند بسیار غیر طبیعی باشد و می تواند طنز ناخواسته ایجاد کند، که اغلب به عنوان نشان دهنده عدم تخصص مترجم در  ترجمه زبان مقصد است.

ترجمه ادبی

بسته به ساختار جمله ترجمه کلمه به کلمه را می توان در برخی از زبان ها و نه دیگران استفاده نمود: مثلا جمله” El equipo está trabajando para terminar el informe  ” را می توان در زبان انگلیسی به صورت زیر ترجمه نمود:

تیم در حال تلاش برای به رساندن گزارش است. این تکنیک گاهی اوقات کار می کند و گاهی اوقات کار نمی کند. به عنوان مثال، اصطلاح اسپانیایی فوق نمی تواند به زبان فرانسه یا آلمانی با استفاده از این تکنیک ترجمه شود زیرا ساختار جملات فرانسوی و آلمانی متفاوت است. و اگر یک جمله به یک زبان قابل ترجمه بود دلیل براین نیست که در همه زبان ها به راحتی قابل ترجمه باشد.

تکنیک های ترجمه غیر مستقیم

تکنیک ترجمه غیر مستقیم زمانی استفاده می شود که عناصر ساختاری و یا مفهومی از زبان مبدأ را نتوان به طور مستقیم و بدون تغییر معنی  به زبان هدف ترجمه شده نمود.

تکنیک های ترجمه ی غیر مستقیم عبارتند از:

  • انتقال ترجمه
  • مدولاسیون ترجمه
  • معادل سازی ترجمه
  • انطباق ترجمه
  • جبران ترجمه

انتقال ترجمه

انتقال در  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم فرآیندی است که در آن بخش هایی از گفتار، زمانی که آنها ترجمه می شوند، ترتیب خود را تغییر می دهند. این به معنای تغییر کلاس کلمه است. ساختارهای گرامری اغلب در زبان های مختلف متفاوت هستند. مثلا در انگلیسی اغلب فعل در نزدیکی آغاز جمله قرار دارد؛ در اسپانیایی فعل می­تواند در پایان جمله بیاید.

مدولاسیون ترجمه

تکنیک مدولاسیون در  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم شامل استفاده از یک جمله است که در زبان های منبع و هدف متفاوت است تا یک ایده را بیان کند.  از طریق مدولاسیون، مترجم، تغییری در نقطه نظر پیام بدون تغییر معنای جمله ترجمه شده ایجاد می کند.

معادل سازی ترجمه

در این تکنیک که در  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم کاربرد دارد شما باید چیزی را به روشی کاملا متفاوت بیان کنید، مثلا هنگام ترجمه اصطلاحات عامیانه یا شعارهای تبلیغاتی. این تکنیک در ترجمه مقاله و ترجمه کتاب یک روش خلاقانه است و همیشه آسان نیست.

انطباق ترجمه

سازگاری ترجمه در  ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم زمانی رخ می دهد که موردی خاص یک فرهنگ  و ما آنرا به موردی تبدیل می کنیم که برای زبان مبدا آشنا باشد.

جبران ترجمه

به طور کلی در ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب و ترجمه فیلم  هنگامی که چیزی را نمی توان ترجمه کرد، جبران ترجمه می تواند مورد استفاده قرار گیرد. پیتر فاوست آن را اینگونه تعریف می کند: “…  خوب ترجمه کردن بخشی از متن که نمی توان  آنرا در  زبان دیگر ترجمه کرد “.

چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن