ویراستاری و ویرایش  ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله و ترجمه کتاب

اطمینان از این که مقاله یا گزارش علمی شما در سطح بالای آکادمیک نوشته شده است، تنها راه تضمین چاپ آن مقاله و دیده شدنش توسط دانشمندان و همتایان شما در سراسر جهان است. مقاله پژوهشی، مقاله ISI، مقاله ISC، باید به شیوه ای دقیق و یکپارچه نوشته شود تا در جوامع علمی بین المللی محترم  و مورد پذیرش قرار گیرد. اغلب مقاله های که ویرایش علمی نشده اند یا ترجمه آنها درست انجام نشده است توسط مجلات ISI ریجکت شده و مورد پذیرش قرار نمی­گیرند.

حتی اگر ترجمه مقاله شما (ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله) خوب باشد و سطح علمی مقاله  عالی باشد، اما توسط شخصی مطلع و آگاه  ویرایش علمی نگردد توسط سردبیران مجله ریجکت خواهد شد. مجلات معتبر (عموما مجلاتی که مقاله ISI چاپ می کنند) هر ساله صدها مقاله، ترجمه مقاله (ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله) را دریافت می کنند و به راحتی به این دلیل که به درستی نوشته نشده اند، آنها ریجکت می کنند و مانع چاپ این مقاله ها می شوند. گزارشات اخیر ادعا می کند که بیش از ۵۰ درصد از دست نوشته های دانشمندان که برای چاپ در مجلات معتبر ISI ارسال می گردد بعد از مطالعه عنوان و چکیده مقاله به دلیل عدم ویرایش علمی مقاله رد می شوند

ویرایش (ویراستاری) علمی مقاله و ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله

در  ترجمان سنتر جهت ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله(ترجمه مقاله) یا ویراستاری ترجمه مقاله از گوگل یا شخصی که فقط مسلط به زبان انگلیسی باشد استفاده نمی شود از فردی متخصص در حوزه مقاله و نیز مسلط بر زبان انگلیسی برای ویرایش علمی ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله(ویرایش مقاله) استفاده می شود. یک مترجم دانشگاهی خوب می داند که چگونه می تواند توازنی بین وفاداری به متن اصلی ایجاد کند و در عین حال متن را در زبان مقصد به خوبی ترجمه کند. یک ویراستار آکادمیک عالی می داند که چگونه زبان متن را بهبود و ارتقا دهد تا اشتباهات دستوری را حذف کند و خواندن را آسان تر کند. او ممکن است بتواند نظراتی مربوط به بهبود محتوای مقاله ارائه دهد.

چرا باید ترجمان ستنر را برای ویرایش علمی مقاله انتخاب کنید؟

به لطف توجه ما به جزئیات و استانداردهای عالی، ترجمان سنتر به عنوان بهتریت سایت ترجمه مقاله  در زمینه ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله و ویرایش ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله در ایران شناخته شده است.

در ترجمان سنتر قبل از شروع پروژه، یک ترجمه نمونه رایگان به مشتری ارائه میشود تا مشتری بتواند کیفیت ترجمه مقاله و ویراستاری ترجمه مقاله (ویرایش ترجمه مقاله) را مشاهده کند. امروز شروع کنید و گام بعدی را در مسیر انتشار و چاپ مقاله خود بردارید. برای ثبت سفارش ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) و یا ویرایش ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله فرم زیر را پر نمایید.

ثبت سفارش

  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, doc, docx.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله، ترجمه مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه متن