همکاری با ترجمان سنتر

با استخدام در ترجمان سنتر با ترجمه متن، مشاوره علمی، ویراستاری، تایپ و صفحه آرایی درآمد میلیونی کسب کنید.

ترجمان سنتر استارت آپی است که در حوزه هایی از جمله مشاوره علمی، ترجمه متن و ترجمه مقاله و همچنین ترجمه کتاب و چاپ کتاب و نشر کتب علمی-فرهنگی برای جوامع هدف فعالیت دارد. ترجمان سنتر تمایز خدمات، کیفیت، دقت و سرعت را همواره سرلوحه کار خود قرار داده است.

ترجمان سنتر از متخصصان در حوزه های

  • مشاوره مقاله و مشاوره پایان نامه
  • ترجمه کتاب
  • ترجمه متن
  • ترجمه مقاله
  • ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله
  • ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
  • ویراستاری کتاب،طراحی جلد و صفحه آرایی

به صورت حضوری و دورکاری(غیرحضوری-کار در منزل) دعوت به همکاری می کند.

تمرکز استخدام در ترجمان سنتر بیشتر روی ترجمه متن، ترجمه کتاب، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله و مشاوره علمی برای شرکتهای دانش بنیان است. برای استخدام به عنوان مترجم پس از ارسال رزومه چند پاراگراف از رشته های مختلف برای ترجمه به فرد از طریق ایمیل ارسال میگردد و بر روی برگه آزمون تاریخ تحویل آن درج شده است. فرد باید این متن را در مدت زمان مشخص شده به ایمیل ترجمان سنتر ارسال نماید:

ایمیل ترجمان سنتر: tarjomancenterco@gmail.com

پس از بررسی آزمون از برگزیدگان جهت مصاحبه حضوری دعوت می گردد. لطفا از تماس با تلفنهای ترجمان سنتر خودداری فرمایید. استخدام صرفا از طریق ایمیل انجام می پذیرد. لطفا فرم زیر را پر کرده و همراه رزومه خود برای ما ارسال نمایید. در صورت تمایل جهت استخدام برای مشاوره علمی پروژه ها لطفا فقط رزومه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

ترجمان سنتر در حوزه ترجمه فارسی به انگیسی مقاله (ترجمه مقاله) و ترجمه انگلیسی به فارسی در چه رشته هایی همکار می پذیرد؟

رشته هایی که ترجمان سنتر در حوزه ترجمه مقاله همکار می پذیرد عبارتند از:

ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) پزشکی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) حقوق، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) روان شناسی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) شیمی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) علوم طبیعی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) علوم اجتماعی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) علوم پایه، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) عمران، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) کامپیوتر، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) محیط زیست، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) مدیریت و ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) حسابداری، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) مکانیک، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) هنر، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) زیست، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) ادبیات، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) اقتصاد، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) بازرگانی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) ورزشی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) برق و ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) الکترونیک، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) صنایع، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) فلسفه، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) ادبیات و ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) زبان شناسی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) فقه، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) مالی و ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) بازرگانی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) مکاتبات تجاری، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) اسناد تجاری، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) فیزیک، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) تاریخ، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) زمین شناسی، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) ارتباطات، ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) نفت و ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله (ترجمه مقاله) گاز و غیره

ترجمان سنتر در حوزه ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی در چه رشته هایی همکار می پذیرد؟

حوزه هایی که ترجمان سنتر در بخش ترجمه کتاب همکار می پذیرد عبارتند از:

ترجمه کتاب رمان، ترجمه کتاب شعر، ترجمه کتاب عمومی، ترجمه کتاب پزشکی، ترجمه کتاب حقوق، ترجمه کتاب روان شناسی، ترجمه کتاب شیمی، ترجمه کتاب علوم طبیعی، ترجمه کتاب علوم اجتماعی، ترجمه کتاب علوم پایه، ترجمه کتاب عمران، ترجمه کتاب کامپیوتر، ترجمه کتاب محیط زیست، ترجمه کتاب مدیریت و ترجمه کتاب حسابداری، ترجمه کتاب مکانیک، ترجمه کتاب هنر، ترجمه کتاب زیست، ترجمه کتاب ادبیات، ترجمه کتاب اقتصاد، ترجمه کتاب بازرگانی، ترجمه کتاب ورزشی، ترجمه کتاب برق و ترجمه کتاب الکترونیک، ترجمه کتاب صنایع، ترجمه کتاب فلسفه، ترجمه کتاب ادبیات و ترجمه کتاب زبان شناسی، ترجمه کتاب فقه، ترجمه کتاب مالی و ترجمه کتاب بازرگانی، ترجمه کتاب مکاتبات تجاری، ترجمه کتاب اسناد تجاری، ترجمه کتاب فیزیک، ترجمه کتاب تاریخ، ترجمه کتاب زمین شناسی، ترجمه کتاب ارتباطات، ترجمه کتاب نفت و ترجمه کتاب گاز و غیره

ترجمان سنتر در حوزه مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه در چه رشته هایی همکار می پذیرد؟

رشته هایی که ترجمان سنتردر حوزه مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه همکار می پذیرد عبارتند از:

مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه پزشکی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه حقوق، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه روان شناسی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه شیمی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه علوم طبیعی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه علوم پایه، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه عمران، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه کامپیوتر، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه محیط زیست، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه مدیریت و مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه حسابداری، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه مکانیک، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه هنر، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه زیست، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه ادبیات، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه اقتصاد، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه بازرگانی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه ورزشی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه برق و مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه الکترونیک، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه صنایع، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه فلسفه، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه ادبیات و مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه زبان شناسی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه فقه، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه مالی و مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه بازرگانی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه مکاتبات تجاری، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه اسناد تجاری، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه فیزیک، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه تاریخ، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه زمین شناسی، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه ارتباطات، مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه نفت و مشاوره نگارش مقاله و مشاوره نگارش پایان نامه گاز و غیره

همکاری با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
چاپ ارزان کتاب

هزینه چاپ کتاب

چاپ ارزان کتاب
ترجمه
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله ISI
ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه مقاله
تکنیکهای ارتقای کیفیت ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب
ترجمه مقاله
ترجمه مقاله ISI
ترجمه سریال

ترجمه فیلم

ترجمه متن
ترجمه متن
ترجمه تصویر
ترجمه فارسی به عربی
ترجمه فارسی به انگلیسی مقاله
هزینه چاپ کتاب
ترجمه مقاله ISI
ترجمه چکیده مقاله روانشناسی